Vannsjekk

Alle boliger har rør som fører varmt og kaldt vann og avløpsrør til kloakk. Noen boliger har også rør som fører oppvarmet vann til et varmeanlegg, f.eks. radiatorer eller gulvvarme. 

Alle slike rør kan medføre en lekkasje i boligen av større eller mindre omfang. Det vil alltid være en risiko forbundet med slike installasjoner. Mye av ansvaret for rørinstallasjonene ligger hos huseier eller beboeren. Ansvaret gjelder en plikt til å holde tilsyn og vedlikeholde slike installasjoner med jevne mellomrom slik at en eventuell lekkasje eller skade oppdages i tide, før den forårsaker store skader. 

Vi kan bidra med å redusere denne risikoen ved at vi foretar en vannsjekk i boligen. 

En rørlegger fra oss kommer da på besøk og foretar en inspeksjon av kjøkkenbenk, sluk, oppvaskmaskin, varmtvannsbereder og andre steder det er fornuftig å inspisere. Vi fyller da ut en sjekkliste som kan benyttes ovenfor forsikringsselskaper for å oppnå en rabatt hvis forsikringsavtalen tillater det. På denne måten kan man være trygg på at rørinstallasjonene er gode nok, og man kan oppnå en lavere pris på forsikringen. 

 

Denne nettsiden gir deg tips til hva som skal inspiseres jevnlig. Alt som er innomhus, kan vi kontrollere for deg:

http://www.skikkeligrorlegger.no/vannskader/forebygg-vannskader-inne-og-ute-article197-122.html

 

Vi kan gjennomføre vannsjekk både for borettslag, sameier, bedrifter, kontorbygg og private boliger.

 

Ta kontakt med oss for pris på vannsjekk

 

vannsjekkskjema.jpeg

rbk-partner.pngmester.pngmiljo.pngbvn.pngror.pngnra.png

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.