Vanninnlegg

Vanninnlegg er det røropplegget som fører ferskvann inn i boligen din. I Trondheim kommune er det egne regler og krav for hvordan dette røropplegget skal utføres. 

Blant annet har det kommet nye krav til sikring mot tilbakeslag fra boligen til det kommunale rørnettet. Alle vanninnlegg skal nå sikres med tilbakeslagsventil som sørger for at vann ikke kan strømme tilbake i vann-nettet til kommunen.

Derfor må vi som utførende rørleggerbedrift sette inn en slik tilbakeslagsventil når vi gjør arbeid på vanninnlegget, f.eks. skifte av vannmåler, stoppekran, etc.

Tilbakeslagsventilen fungerer slik at den stopper alt vanntrykk fra å sige tilbake til det kommunale rørnettet. Dermed kan man i enkelte tilfeller oppleve at vanntrykket i boligen kan bygge seg opp når det ikke tappes vann i en kran, WC, etc. Spesielt når varmtvannsberederen varmer kaldt vann til varmt vann. Varmt vann har større volum enn kaldt vann, og hvis dette større volumet ikke kan slippe ut av rørnettet, vil varmtvannsberederens sikkerhetsventil begynne å lekke. Dette kan sikres ved å sette inn en ekspansjonstank på rørnettet. 

En slik ekspansjonstank må ha årlig service for å sikre at den fungerer etter hensikten. 

 

Men ta det rolig, vi kan disse reglene og kan hjelpe deg med ditt vanninnlegg. Ta kontakt med oss.

Les mer:

- Trondheim Kommunes Sanitærreglement, kapittel T-08

rbk-partner.pngmester.pngmiljo.pngbvn.pngror.pngnra.png

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.