1. Hjem
  2. Om oss

Om oss

K. Lund er et av landets største rørleggerfirma.

K. Lund ble etablert i 1874 og har dermed 146 års erfaring i bransjen. Firmaet ble etablert i Trondheim som et rørleggerforetak og vi har fortsatt dette som vårt arbeidsområde. Vi har rundt 5000 serviceoppdrag i året, og er engasjert på mange store byggeprosjekter i løpet av et år. Vi har for tiden 113 ansatte.

Les mer...

 


Våre verdierklund_verdier-06.png

SOLID - SYNLIG - STOLT 

Hos oss er det 113 ansatte som går på jobb hver dag for å yte en tjeneste eller service mot en av våre kunder. De møter på jobb med en kultur de bærer med seg som ansatt i K. Lund. De er en del av et arbeidsmiljø og et fellesskap med sine kollegaer. Noen jobber selvstendig på serviceoppdrag, andre jobber sammen med mange andre på et byggeprosjekt og noen jobber på kontor. Uansett hvilken arbeidsoppgave hver enkelt har, er de en del av noe større og en del av historien. En historie som startet for snart 150 år siden. 

Denne historien, kulturen, tenkemåten og fellesskapet satte vi ord på i 2012 da vi gjennomførte en undersøkelse blant våre ansatte, kunder og samarbeidspartnere. Ut i fra svarene ble det konkludert med at 3 ord kunne oppsummere det inntrykket man hadde av K. Lund AS;

SOLID 
K. Lund har proklamert kvalitet og service siden 1874. Det forplikter. Det er nettopp gjennom å levere god kvalitet og god service i Trondheim i så mange år, at vi har klart å etablere et solid varemerke og en solid arbeidsplass. Hos oss skal du få utført solid håndverk som fungerer godt i mange år.
SYNLIG
K. Lund verdsetter medarbeidere som har lyst til å synes. Med det mener vi både at man har lyst til å sette sitt preg på arbeidsplassen gjennom involvering og engasjement, men også at man har lyst til å være med på attraktive prosjekt som er godt synlig i byen vår. Vårt arbeid skal også kunne vises frem med full synlighet.
STOLT
Vi er litt stolte vi som jobber i K. Lund. Stolt av vårt varemerke, stolt av historien og stolt av det vi er med på å utvikle. 
Våre kunder skal også være stolte over å ha oss som tjenesteyter.

 


  

 

Norsk Rørallianse AS 

- sammen om de beste løsningene

Norsk Rørallianse - NRA - ble startet høsten 2002 som et forpliktende og sterkt samarbeid mellom større, velrenommerte regionale norske rørentreprenører. Målsettingen er at samarbeidet i NRA skal bidra til og styrke deltakerbedriftenes framtidige konkurranseevne og utvikling, og bedre deres forutsetninger for å kunne videreutvikle sine selskap som betydelige aktører i sine markeder under fortsatt lokalt eierskap.

Les mer...

rbk-partner.pngmester.pngmiljo.pngbvn.pngror.pngnra.png

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.